Összeállította:
Dr. Reiszig Ede.
Kőszeg, 1940.
A kiadásért dr. Reiszig Ede felelős.
Nyomtatta Rónai Frigyes könyvnyomdája Kőszeg.