A SZOMBATHELYI EGYHÁZMEGYE TÖRTÉNETE (1777-1929)

II. KÖTET

A SZOMBATHELYI SZEMINÁRIUM TÖRTÉNETE
(Írta: Dr. Székely László)

A VASVÁR-SZOMBATHELYI SZÉKESKÁPTALAN TÖRTÉNETE FŐBB VONÁSAIBAN
( Írta: Desics Ignác)

ADATOK AZ EGYHÁZMEGYEI PAPSÁG TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓLAG
(Írták: Kovács Lajos és Dr. Szendy László)

A RK. ISKOLAÜGY FEJLŐDÉSE
(Írta: dr. Boda János)
SZERKESZTETTE
Dr. GÉFIN GYULA
HITTUDOMÁNYI FŐISKOLAI TANÁR

SZOMBATHELY, 1929
A SZERKESZTŐ KIADÁSA