A MŰVET IRTÁK :

Apponyi Albert gróf, Éhen Gyula, Farkas Imre, Fehér Károly, Finta Sándor, Géfin Gyula dr., Görög Kálmán, Jánossy Gábor, Lingauer Albin, Mészáros Hugó dr., Mikes János gróf, Országh László dr., Pável Ágoston dr., Polgár István dr., Rákosi Jenő, Seernann Gábor, Skultety Antal dr., Szendy László dr., Tóth József dr., Ujváry Ede dr., Vass József dr., Vándor Kálmán.


A RAJZOKAT:

Pintye Rezső festőművész készitette.


A KLISÉKET KÉSZITETTE:

Kurcz és Lajta fotocinkografiai műintézete Budapest, Vig ucca 3.


A MŰVET NYOMTATTA:

Pannónia Sajtóvállalat R. T. Szombathely, Szily János ucca 28.


A KÖTÉST VÉGEZTE:

száz diszkötéses példánynál Dallmann Miklós szombathelyi könyvkötőmester.