VASMEGYEI FEJEK 1934

II. BŐVITETT KIADÁS.
Szerkesztette és kiadta:
HALÁSZ IMRE


Nyomatott: vitéz Tóth Alajos könyvnyomdai műintézetében Sopron.