Ünnepi köszöntő a muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtár és a
Berzsenyi Dániel Könyvtár együttműködésének 50. évfordulóján

Mura vidéki és Vas megyei könyvtárosok 3. tanácskozása

Muraszombat / Murska Sobota, 2011. október 27.

Pallósiné Toldi Márta

Fél évszázad valamikor emberöltőnyi időnek számított. A mai életkilátások mellett 50 év az egyén életében biztonsággal megélhető távlat. Az ezt az intervallumot kitevő napok, hetek, hónapok a szervezetek, intézmények életében gyorsan tovatűnő percek, különösen akkor, ha olyan szolgálatra vállalkoztak, amely biztosan beágyazza azokat a társadalom szövetébe.

Most, amikor a muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtár és a Berzsenyi Dániel Könyvtár együttműködésének öt évtizednyi valóságára emlékezünk, érdemes számba venni azokat az erőket, amelyek létrehozták és megtartották a kapcsolatot. Mi indította szlovén kollégáinkat az első látogatásra, miért fogadták viszonzásképesen az akkori szombathelyi vezető könyvtárosok a kezdeményezést?

Mi, akik itt élünk az egykori római provincia jellegzetes tájhazájában, határtérségi létben, kollektív emlékezetünkben őrizhetjük azt a történelmi tapasztalatot, hogy az elfogadás, a másik megbecsülése gazdagít, erősebbé tesz. A táji adottságok kínálta életmód, a közös történelem, a tanulni vágyás és tettrekészség látható nyomai az épített környezetben éppúgy nyilvánvalóak, mint az interperszonális kapcsolatokban. Tanulni pedig csak akkor érdemes, ha értéket vehetünk át a másságból, igazoló megerősítést nyerhetünk a hasonlóságokból.

Ezek a gondolatok jutottak eszembe, amikor azokra a kollégákra gondoltam, akik a 60-as évek elején elég bátrak voltak egy határokkal szabdalt, ám lényegében összetartozó zónában segítő kezet nyújtani a nemzeti identitás megőrzéséhez, az anyanyelv ápolásának irodalom általi támogatásával, az olvasáskultúra átörökítésének népszerűsítésével.

A Mura vidéki magyarság és a Rába menti szlovének könyvellátásának ajándék, majd csere formájában történő kimunkálása azokat a kollégákat dicséri, akik forrást teremtettek a könyvtárak anyanyelvi irodalommal való ellátására. Köszönet érte! Hasonlóképpen azoknak, akik a mindig sorra kerülő generációkban megszakítás nélkül továbbvitték ezt a szellemiséget!

Az emlékezés idején a kapcsolat színes kaleidoszkópként jellemezhető. A könyvcserére bibliografizálás épült, nyilvános rendezvényeken mutattuk be értékeinket, szakmai konferenciákon, tapasztalatcsere-látogatásokon tanultunk egymástól. Könyvtárközi kölcsönzéssel, helyi segítségnyújtással támogattuk a közös múlt kutatását, a könyvkiadók misszióját. Teljes leltár helyett - a kapcsolat életképességének jeleként - három szép példát szeretnék megemlíteni: a muraszombati bibliobusz Rába menti jelenlétét, a szombathelyi "Meseláda" gyermekfoglalkozás Mura vidéki tájolását és fogadtatását, végül személyes köszönettel, összehasonlító könyvtárszociológiai kutatásom sokrétű támogatását!

Bár a dokumentált 50 éves könyvtárügyi kapcsolat kétségtelenül Muraszombathoz kötődik, a teljesség igényével azonban csakis akkor szólunk, ha Lendva városi könyvtárának, iskolai könyvtárosainak nagyszerű munkája iránti tiszteletünket is kifejezzük.

A mai szakmai nap Jože Vugrinec igazgató úr kezdeményezése. Vas megye könyvtáros társadalma nevében köszönöm, hogy a jubileumi ünneppel is kinyilvánítja elkötelezettségét közös ügyünk mellett. Köszönöm munkatársainak, a város vezetésének, az országos könyvtárpolitikának Mura vidéki kollégáink vállalt és vallott küldetésének támogatását. Köszönöm elődömnek, Takács Miklósnak, hogy hosszú évtizedeken át szívvel-lélekkel és példát adóan részese volt az együttműködésnek. Aki végtelenül sajnálja, hogy betegsége megakadályozta abban, hogy részese legyen a mai napnak. Közvetítésemmel küldi üdvözletét, nagyrabecsülését minden régi és új partnerünknek.

Végül kívánom, hogy az utánunk következő generációk is folytassák, majd újítsák meg szükség szerint az együttműködést. Legyen számukra is erőt adó minta nagyszerű tudós-könyvtáros elődünk, Pável Ágoston életútja, akinek tevékenységét a jubileumi év kapcsán a digitális emlékezet számára is megörökítjük a Vasi Digitális Könyvtárban hamarosan elhelyezendő elektronikus dokumentummal.

Mindannyiunknak tartalmas, szép napot kívánok!