Rónaszéki Linda Felhőbb című kiállításának megnyitója

Csuti Borbála


"A felhők alakja az őket létrehozó fizikai folyamatoktól függ. Lassú lehűlés rétegfelhőket eredményez, gyors felszálló mozgás gomolyfelhőket hoz létre. Három fő felhőformát különböztetünk meg: a réteges jellegű felhők vízszintes kiterjedése a függőleges kiterjedéshez képest nagyobb; a gomolyos jellegű felhők, amelyeknek függőleges kiterjedésük a vízszinteshez képest nagy; a függőleges felépítésű felhők, a gomolyos felhőkből alakulnak ki, és jelentős függőleges terjedeleműek."(wikipédia)

E szakmai definíció egyszerűsített leírásához képest mi mindannyian sokkal több felhőt ismerünk gyermekkorunk óta, ugye? Mi mindent belelátunk azokba?

Felhők Petőfi Sándor spleenes ciklusa juthatna eszünkbe azonnal, ha a kiállítás címét felszínesen olvassuk, ám Rónaszéki Linda felülírja azt a Felhőbb címmel. Boldogtalanság és boldogság játszik egymással évszázadokat követve és megsejtve.

Weöres Sándor: Felhők című prózaverse talán közös valamiben Linda kiállított képeivel. Mégis más. Ami a legfontosabb különbség talán, hogy a művésznő-tanárnő boldogságot ad azoknak, akik képesek a látásra, az érzésre. A boldogság lehetőségével játszik - és játszani is enged - például hintázni, tollasozni - égi labdajátékot játszani. Teremteni is tanít - lásd a Teremtős, a Felhőket teremtő, A Felhők születése 1-2. című képeket.

Most idézem Weöres Sándor előbb említett prózaversét, közbevetve azzal, amely eltér a költő által leírtaktól:

"Nyitott ablak tükrében szembe-úszik a felhővel a tükörfelhő. (Üveglapok az akvarell-foltjátékokon.) Szegélyén amorettek olvadnak, súlyos közepén szörnyek (sárkányfelhők is) csavarják ormótlan testüket, tátongó állatfejek fogsora közé harapott sima kékség fogy és tágul. (Ez nem igaz most, mikor a képeken éppen játékosan rejtett emberi arcokat, elefántokat, madarakat s egyéb állatokat, visszatérő motívumokat - létra - láthatunk, ha van hozzá figyelmes türelmünk.) Egy viola hintó leválik, (oldott) kékbe, (óvatos okkerbe, rejtőzködő lilába) iramlik és hamar eltünik; de sejtheted, ott nyargal láthatatlanul; rajt istenek ülnek, vagy a semmiség semmiségei, vagy a halottak, kikre huppanni hallottuk a földet és róluk tovább mit sem tudunk.

Úsznak a felhők és szemközt a tükörfelhők; s aki szemléli: koponyája alatt a természet szemközt-úszik a gondolattal."

Az itt látható, finom, többrétegű felületjátéknak tűnő maszatfelhők mégis nagyon mélyek. Golyók - GYÖNGYÖK -, pókhálószerű szálak kapcsolnak össze látható és láthatatlan, de érezhető és halhatatlan apróságokat, melyeknek egyetlen értelmük, hogy élni segítenek. Felhőből menyasszonynak lenni, születést és szülést megélni. Imádkozó felhők, indiai felhő-éggömbök - lehet, hogy lesz folytatás?

Kíváncsiságom nekem is akadt a művek kapcsán: vajon hogyan látják, mit látnak, éreznek meg belőlük a gyerekek, a kamaszok, a félig-meddig felnőttek, az érettebb emberek? Idézőjelben említve is "nagyban segít" mindebben Benkő Péter, aki a képek egy-egy részét nagyította ki nekünk, gyönyörű technikával.

Az alkotó grafikáinak címei szintén segítenek a felismerésben, amikor megleljük a tűecsettel készült miniatúrákon a sárkányt író, a mutatványos felhőt, Nárcisszuszt, önmagunkat. A többi a mi dolgunk. Leljük örömünket benne.

Én úgy látom, az alkotót is az öröm, a boldogság inspirálta, miközben ezek a képek megszülettek. Kívánom, hogy életmunkája így folytatódjon.

Jaj, persze, a felhő esőt is hozó, amely ellen azonban az esernyők védelmeznek minket természetes emberi világunkban, melyet mi mindannyian alakítunk magunknak és az utánunk jövőknek.

Szombathelyen, 2011. október 9-én